Záruka a reklamace


Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje bezplatně závadu odstranit či vyměnit produkt za nový, popřípadě a po dohodě s kupujícím, vyměnit produkt za obdobný či vrátit peníze.


V případě doručení zboží v poškozeném obalu má kupující právo zboží nepřevzít od dopravce, za poškození obalu a obsahu zásilky zodpovídá dopravce, doporučujeme ihned sepsat reklamační protokol s dopravcem a co nejdříve informovat odesílatele.

Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má právo kupující zboží reklamovat a to bez odkladu po zjištění závady, spolu s reklamovaným zbožím je nutno přiložit kopii prodejního dokladu a stručný popis závady.

- reklamovat nelze zboží opotřebené nesprávným používáním nebo špatným skladováním
- reklamace je řešena dle předpisů a norem platných v době uplatnění reklamace

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:

1. neodborným použitím či skladováním zboží
2. mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním
3. živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
4. jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.