Prohlášení o splnění hygienických požadavků

Prohlášení o splnění hygienických požadavků 2005

Eva Richterová
U Potoka 790
Paskov
73921


zastupující firmu: Eva Richterová U Potoka 790 Paskov 739 21 IČ 03354644 DIČ 7459255573

Prohlašuji na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují hygienické požadavky stanovené nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami v platném znění - zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění - vyhlášku č. 38/2001 sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění.

Toto prohlášení je vydáno na základě výsledků laboratorního protokolu o posouzení zdravotní nezávadnosti č.490/2005,  dne 21.2.2005

Výrobky : Keramické hrnky, misky
Výrobky jsou určeny: pro všeobecné použití v domácnostiMísto vydání : Ostrava

Datum vydání : 22.09.2017