7. Minimální odběr

- minimální odběr výrobků není nijak omezen, můžete si objednat pouze jediný kus zboží
- doporučujeme ovšem přihlédnout k nákladům spojených s dodáním